DotNetNuke

Bl�d: - Werja 04.09.00


Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: Dostawca nazwanych potoków, error: 40 - Nie można otworzyć połączenia z programem SQL Server)

Wróć do witryny